Zdalne połączenie VNC ze sterownikami PLC - Renu Electronics - FP4 - SHEMECK
logo

Zdalne połączenie VNC ze sterownikami PLC - Renu Electronics - FP4

Zdalne połączenie VNC ze sterownikami PLC - Renu Electronics - FP4

Postępująca obecnie rewolucja przemysłu 4.0 wymaga od producentów sprzętu automatyki przemysłowej integracji świata fizycznego z wirtualnym poprzez tworzenie sieci komunikacyjnych.  Dzięki nim możliwa jest dwukierunkowa wymiana danych między poszczególnymi działami produkcyjnymi oraz działami IT. W świecie automatyki przemysłowej tego typu komunikacja będzie wykorzystywana  przede wszystkim do uzyskiwania informacji o systemach sterowania opartych na sterownikach PLC.  Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi, dzięki którym możliwa jest realizacja zdalnego podłączenia do sterownika plc. Dzisiaj przedstawimy funkcjonalność serwera VNC w celu uzyskania zdalnego dostępu do sterowników z serii FP4 firmy Renu Electronics.Na początku wyjaśnijmy czym jest VNC oraz w jaki sposób nawiążemy z jego pomocą komunikację ze sterownikiem Renu Electronics.

VNC (Virtual Network Computing) jest to system przekazywania obrazu z wirtualnego bądź fizycznego środowiska graficznego. Wykorzystywanie systemu oparte jest na współpracy pakietu klient/serwer. Połączenie między klientem oraz serwerem realizowane jest za pomocą protokołu TCP/IP z wykorzystaniem portów 5900 -5906. W naszym przypadku serwerem VNC będzie sterownik FP4070TN firmy Renu Electronics, natomiast klientem VNC będzie oprogramowanie VNC Viewer, dzięki któremu możliwe będzie zdalne podłączenie do naszego sterownika.

SERWER VNC

Sterowniki firmy Renu Electronics z serii FP4 posiadają wbudowaną opcję serwera VNC, stąd  nie potrzebna jest dodatkowa konfiguracja serwera VNC w środowisku programistycznym FlexiSoft. W sterowniku konieczne jest określenie ustawień sieciowych oraz ustawień dostępu do serwera VNC. Zmiany te są realizowane bezpośrednio w sterowniku za pośrednictwem przejścia do menu ustawień serwisowych.  Aby przejść do menu ustawień serwisowych należy wcisnąć i przytrzymać przez czas 5 sekund górny lewy róg ekranu:

Następnie pojawi się menu ustawień serwisowych: 

Zmiana ustawień sieciowych sterownika dostępna jest w zakładce "Network Settings". Do wyboru dostępne są dwie opcje : wykorzystanie serwera DHCP lub statycznego adresu IP. W naszym przypadku wykorzystana została domyślna opcja przydzielania dynamicznego adresu IP:

Zmiana ustawień dostępu do serwera VNC dostępna jest w zakładce "VNC Server". Domyślnie ustawiona jest opcja "No Authentication", która oznacza że aby połączyć się z serwerem VNC nie  będzie konieczne podawanie hasła dostępu. Opcjonalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie opcji "VNC Server Password" gdzie podczas każdorazowego łączenia klienta z serwerem VNC będzie konieczne podawanie hasła dostępu :

KLIENT VNC

Realizacja podłączenia po stronie klienta VNC odbywa się za pośrednictwem oprogramowania VNC Viewer. Oprogramowanie VNC Viewer jest darmowe, i możliwe do pobrania pod adresem. Aby rozpocząć pracę z oprogramowaniem VNC Viewer należy wybrać dedykowaną dla naszej platformy wersję oprogramowania, pobrać ją oraz zainstalować. Po zainstalowaniu oraz uruchomieniu oprogramowania pojawi się okno: 

Aby zrealizować połączenie klienta VNC ze sterownikiem, który pełni rolę serwera VNC należy utworzyć nowe połączenie. W tym celu należy wybrać z zakładki "File" opcję "New Connection".  Pojawi się okno "Properties", w wierszu "VNC Server"  należy podać adres IP serwera z którym nasz klient będzie się łączył. W naszym przypadku adres serwera VNC określa adres IP sterownika. (192.168.0.201), resztę parametrów należy pozostawić bez zmian.  Zakończenie dodawania nowego połączenia potwierdzamy za pomocą przycisku "OK":

Po poprawnym skonfigurowaniu połączenia między klientem a serwerem VNC należy fizycznie nawiązać między nimi połączenie. W tym celu należy w menu głównym oprogramowania VNC Viewer dwukrotnie kliknąć na ikonę stworzonego połączenia z serwerem o adresie "192.168.0.201 ".  Następnie należy potwierdzić ostrzeżenie informujące o braku szyfrowania takiego połączenia za pomocą przycisku "Continue". Po zatwierdzeniu tego komunikatu nawiązane zostaje fizyczne połączenie między klientem a serwerem VNC:

Dzięki temu rozwiązaniu, dostępna jest pełna funkcjonalność sterownika plc, który w prezentowanym przykładzie pełni rolę serwera VNC.  Wśród wielu zalet takiego rozwiązania znajduje się przede wszystkim zdalne monitorowanie pracy sterownika oraz zwolnienie operatora od konieczności fizycznej obecności przy panelu operatorskim. Ma to istotne znaczenie w przypadku nadzorowania rozległych instalacji jak również podczas prowadzenia zdalnego serwisu maszyny. 

Ekipa SHEMECK

Udostępnij:

Warto zobaczyć

Propozycje

Potrzebujesz pomocy?