Co oznacza skrót SCADA? Do czego służy SCADA? - SHEMECK
logo

Co oznacza skrót SCADA? Do czego służy SCADA?

Co oznacza skrót SCADA? Do czego służy SCADA?

Spis treści
1. Co oznacza skrót Scada?
2. Gdzie stosuje się system Scada?
3. Różnice między systemem SCADA, a HMI
4. Do czego służy wizualizacja procesów produkcyjnych?
5. Jakie korzyści daje stosowanie systemu SCADA?
6. Jak wygląda struktura systemu SCADA?
7. Nowoczesne produkcje a system SCADA


SCADA to system informatyczny umożliwiający nadzór nad przebiegiem procesów technologicznych lub produkcyjnych. Jest to system komputerowy, który podnosi wydajność produkcji, zbiera dane z maszyn i urządzeń pomiarowych w czasie rzeczywistym i automatycznie reaguje na sygnały z nich. Pozwala na przedstawienie danych w czytelny sposób za pomocą wykresów i tabel.

Co oznacza skrót SCADA?

SCADA to skrót od ,,Supervisory Control and Data System”, w tłumaczeniu na język polski ,,kontrola nadzorcza i pozyskiwanie danych”. System wykorzystywany jest w firmach do monitorowania i kontrolowania sprzętu. Pozwala na analizę stanu technicznego, szybkości i jakości produkcji. Zazwyczaj stosowany jest z oprogramowaniem i elementami sprzętowymi. Dzięki systemowi SCADA można nie tylko lokalnie, ale też zdalnie kontrolować pracę produkcji. Automatyzacja tego systemu pozwala na samodzielne zbieranie danych i na ich podstawie wpływa na pracę sprzętu, aby usprawnić pracę.

Gdzie stosuje się system SCADA?

SCADA swoje zastosowanie znajdzie w wielu dziedzinach, głównie przy produkcji, ekologii, branży energetycznej, farmacji, automatyce budowlanej. Ale to nie wszystko, system ten można wykorzystać bowiem w prawie każdej firmie, której zależy na dokładnym gromadzeniu danych, łatwym wglądzie, nadzorze i prostej kontroli procesów. System SCADA dzięki wykorzystywaniu technologii HTML5, webserwerów, czy chmury, udostępnia dane w każde możliwe miejsce, za pomocą sieci internetowej, umożliwiając kontrolę i pracę.

Różnice między systemem SCADA, a HMI

SCADA, tak jak i HMI, to systemy pozwalające na monitorowanie pracy maszyn i urządzeń. Ich główną różnicą jest pole działania. Ten pierwszy zbiera dane ze wszystkich urządzeń, natomiast ten drugi pozwala na komunikację między maszyną a człowiekiem. W dużych firmach HMI, bez użycia SCADA, byłby praktycznie bezużyteczny i nieczytelny. Interfejs HMI to tylko część pełnego systemu SCADA. SCADA to kompletny program monitorujący pracę zakładu, a HMI to interfejs, z którym ma do czynienia człowiek.

Do czego służy wizualizacja procesów produkcyjnych?

Odpowiednio wybrane i zamontowane procesy wizualizacji pomagają usprawnić działanie maszyn i urządzeń przez skrupulatne zbieranie i archiwizowanie danych. Są miejscem łączności maszyn z ludźmi, ułatwiają podjęcie właściwych decyzji i skuteczne nadzorowanie procesów przemysłowych. W przypadku kryzysu system wizualizacji, poprzez zbierane dane, w intuicyjny sposób pomaga rozwiązać problemy w krótkim czasie. Warto wspomnieć, że oprócz archiwizowania danych, co jakiś czas należy je przeanalizować z uwzględnieniem różnych kryteriów i trendów.

Jakie korzyści daje stosowanie systemu SCADA?

Odpowiednie korzystanie z tego systemu niesie ze sobą ogrom korzyści dla firm:

  1. Zwiększenie płynności procesów, dzięki automatycznemu działaniu i łatwym w użyciu narzędziom;
  2. Przejrzysty interfejs, umożliwiający łatwe monitorowanie danych;
  3. Szybkie wyłapywanie błędów i usterek;
  4. Sterowanie całą produkcją przy użyciu jednego systemu;
  5. Zdalne sterowanie urządzeniami i maszynami;
  6. Możliwość automatyzacji procesu inżynieryjnego;
  7. Przedstawianie danych za pomocą czytelnych wykresów i tabel;
  8. Archiwizowanie danych o stanie urządzeń;
  9. Usprawnianie i zwiększanie wydajność urządzeń.

Jak wygląda struktura systemu SCADA?

Aplikacja SCADA może być używana nawet na jednym komputerze, oczywiście jeśli mamy do czynienia z małą strukturą produkcyjną. Jest to użyteczne dla firm, gdzie za sprawą jednego miejsca możliwa jest komunikacja i nadzorowanie procesów produkcyjnych. Centralną sieć systemu stanowią serwery odpowiedzialne za komunikację między urządzeniami a interfejsem dla operatorów. Sieć komputerów w takim przypadku może służyć jako bazy danych lub archiwa. Instalacje tego systemu mogą być bezprzewodowe, a dzięki temu wprowadzanie zmian lub dodawanie kolejnych maszyn nie powoduje przerwy w pracy całej firmy.

Nowoczesne produkcje a system SCADA

Ciągły rozwój nowych technologii spowodował, że coraz więcej firm sięga po dodatkowe usprawnienia. To dlatego system SCADA ciągle zyskuje na popularności i często jest usprawniany oraz zyskuje nowe funkcje, dzięki czemu zaczyna odgrywać kluczową rolę w nowoczesnych fabrykach i produkcjach. Poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii IT w połączeniu z przetwarzaniem na bieżąco danych w chmurze, firmy mają możliwość pracy nad całą strukturą przedsiębiorstwa w łatwy i przystępny sposób z niemal każdego miejsca na Ziemi.

System SCADA pozwala na wizualizacje procesów maszyn i komunikację między nimi a człowiekiem. Może pomóc zwiększyć ogólną wydajność produkcji i zapewnić operatorom kluczowe dane na temat działania całego systemu. Dzięki automatyzacji i alarmowaniu systemowemu operatorzy w błyskawiczny sposób mogą zapanować nad kryzysem, aby zminimalizować straty.

Udostępnij:

Warto zobaczyć

Propozycje

Potrzebujesz pomocy?