IP65, IP67 - co to oznacza? - SHEMECK
logo

IP65, IP67 - co to oznacza?

IP65, IP67 - co to oznacza?

IP65 / IP67 co to oznacza?

Przeglądając specyfikację techniczną zasilaczy Mean Well, oprócz podstawowych parametrów, takich jak prąd , moc, sprawność, napotykamy także mało mówiący znak „IP”. IP65, IP67, co to oznacza i jakie wynikają z tego różnice?

 „IP”. Z ang. International Protection Rating lub Ingress Protection Rating, to nic innego jak stopień ochrony jaką gwarantuje nam obudowa urządzenia. Użytkownik odczytując wartość normy, może stwierdzić zastosowanie danego modelu do pracy w określonych warunkach atmosferycznych. Stopień ochrony przedstawiany jest jako składowa dwóch cyfr i podawany jest po skrócie IP (np. IP67). Im większa wartość liczby, tym poziom ochrony skuteczniejszy.

Możemy również spotkać się z literą dodatkową(od A do D)  w przypadku kiedy ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części jest wyższa niż wynika to z oznaczenia pierwszą cyfrą charakterystyczną oraz literą uzupełniającą(od H do W), stosuje się je w wyjątkowych przypadkach(np. określenie dodatkowych procedur użytkowania). Ponieważ jest to oznaczenie nieobowiązkowe i sporadycznie stosowane przy zasilaczach Mean Well, skupimy się na cyfrach charakterystycznych. Zgodnie z normą PN-EN 60529:2003 rozróżniamy następujące stopnie ochrony, przedstawione w tabeli poniżej: 

Pierwsza cyfra charakterystyczna (0-6) – oznacza, że obudowa gwarantuje ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części znajdujących się wewnątrz urządzenia a także zabezpiecza przed wpływem ciał obcych na sprzęt.

Cyfra

Stopień ochrony

0

bez ochrony

1

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni

ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej

2

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem

ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej

3

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem

ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej

4

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem

ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej

5

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem

ochrona przed pyłem

6

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem

ochrona pyłoszczelna

Druga cyfra charakterystyczna (0-9) – oznacza stopień odporności na wnikanie wody do wewnątrz urządzenia.

Cyfra

Stopień ochrony

0

bez ochrony

1

ochrona przed padającymi kroplami wody

2

ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę

3

ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony

4

ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

5

ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony

6

ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony

7

ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)

8

ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7)

9

Ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem (80-100 bar i temp. +80°C) zgodnie z normą DIN 40050

Wśród zasilaczach Mean Well spotkamy IP65 oraz IP67 natomiast rzadziej IP66, dla przykładu podajemy poniżej informacje dla dwóch najczęściej pojawiających się wartości.

IP65 – cyfra pierwsza gwarantuje ochronę przed dotknięciem części niezabezpieczonych drutem oraz pełną ochronę pyłoszczelną, druga cyfra - ochronę przed strugą wody o intensywności 12,5 l/min laną z każdej strony.

IP67 – cyfra pierwsza również gwarantuje ochronę przed dotknięciem części niezabezpieczonych drutem oraz pełnej ochronie pyłoszczelnej, cyfra druga - ochrania przed wpływem zanurzenia w wodzie na głębokości 0,15 m przez 30 minut.

W praktyce Wartość tego parametru pozwoli nam precyzyjnie dobrać odpowiedni zasilacz do niestandardowych warunków pracy(styczność z wodą) jak i środowiska w jakim będziemy go chcieli zamontować i użytkować(wewnątrz lub zewnątrz pomieszczenia).

Dziękuję za uwagę.

Zespół SHEMECK.

Udostępnij:

Warto zobaczyć

Propozycje

Potrzebujesz pomocy?