Zakres prowadzonego szkolenia:


1. Wprowadzenie do programowania obiektowego - podstawowe pojęcia.
2. Opis środowiska programistycznego w porównaniu do istniejących na rynku.
3. Podstawowe elementy i obiekty programowania
    · okna
    · przyciski
    · pola edycji
    · tabele

4. Praktyczne wykorzystanie poznanych pojęć i elementów, tworzenie projektu.
5. Wprowadzenie od podstaw bazy danych - podstawowe pojęcia.
6. Budowa bazy danych oraz tworzenie swojej struktury.
7. Wykorzystanie języka SQL do obsługi bazy danych.
8. Tworzenie zapytań do bazy danych oraz obsługa wyników zapytania.
9. Budowanie raportów w oparciu o tabele oraz zapytania.
10. Budowanie projektu oraz plików instalacyjnych.
11. Porównanie poznanych sposobów programowania do innych programów na rynku
(C++,Visual Studio itp.).
W przypadku grupy o dużej wiedzy informatycznej, pozostały czas zostanie wykorzystany
na bardziej szczegółowe poznanie funkcji systemu.